กำหนดการกิจกรรม

กำหนดการสถาปนาและไหว้ครู 54

โฆษณา

การแต่งกายนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

This slideshow requires JavaScript.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่า

คำสั่งชมรม 1/54

ถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ,ครู, เจ้าหน้าที่ ,นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และพี่น้องชาวไทยไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลก ทุก ๆ ท่าน ร่วม “ถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” ผ่านเว็บไซต์

โครงการ ถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

โลโก้ชมรม ฯ

ภาพแห่งความหลัง ชุด 3

This slideshow requires JavaScript.