แสมบานคืนถิ่นครั้งที่ 10

http://seahunter04.fix.gs/index.php?topic=98.msg126;topicseen#msg126

Advertisements

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต

This slideshow requires JavaScript.


กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างเกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด ปี ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เว็บใหม่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้จัดสร้างเว็บใหม่แล้ว คลิ๊กเข้าเว็บด้านล่างได้เลยครับ…

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรมบริจาคโลหิต

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 16  มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

กิจกรรมวันคล้ายสถาปนา ฯ และไหว้ครู 54

This slideshow requires JavaScript.

2 มิถุนายน 2554 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ประกาศงานกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นักเรียนทุกชั้นปีสามารถตรวจสอบข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้แล้ว โดยการตรวจสอบจากรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง แล้วคลิ๊กเลือก รายชื่อในระดับชั้นปีที่ศึกษาอยู่