กติกาการแข่งขันทักษะ อกท.

๐๑ กาจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๕

๐๒ การจัดการประกวดนิทรรศการทางการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕

๐๓ การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕

๐๔ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕

๐๕ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓

๐๖ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง พ.ศ.๒๕๕๕

๐๗ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕๒

๐๘ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕๑

๐๙ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕

๑๐ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๕

๑๑ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๕

๑๒ การจัดการประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๕

๑๓ การจัดการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. พ.ศ.๒๕๕๕

๑๔ การจัดการเสนอผลงานวิชาการของครูและสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕

๑๕ การจัดเสนอผลงานการบูรณาการการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๕

๑๖ การจัดการประกวดการแสดงนันทนาการ พ.ศ.๒๕๕๕

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: